Sportsportalen.no


Hovedside        Mest besøkt        Din klubb        Annonsere        Om oss


 

Om oss.

 

Portalens grunntanke:

Sport omfatter så mye og det kan ofte være vanskelig å finne frem i internettjungelen. Vår tanke har vært å lage en mest mulig oversiktlig portal som gjør at du finner raskt frem. Vi har i hovedsak prøvd å begrense oss til norske klubber, men har også tatt med andre klubber og nettsteder innenfor sportsgrener hvor vi vet at norske lesere følger nøye med på hva som skjer i utlandet. Målet er at dette skal være en side du har stor glede av og ofte får bruk for.

 

Innhold og funksjonalitet:

Vi har bevisst laget siden så brukervennlig som mulig. Med logisk oppbygging skal siden være enkel å bruke til tross for et meget omfattende innhold. Det skal være enkelt å navigere og man skal finne raskt frem. Vi har også tilstrebet å ha en side som er lett å laste ned, som ikke inneholder for mange bevegelige(forstyrrende) elementer, samt at vi har bestrebet et korrekt språk. Vi hadde en diskusjon omkring ordet link og lenke, men falt på det siste siden det tross alt er en norsk side. Skulle det være ønskelig å gi tilbakemelding vil dere kunne sende e-post til blant annet webmaster.

 

Organisasjon:
Pr. i dag er det to personer som er engasjert med videreutvikling av konseptet.

 

            Per

 

Lokaler:

Vår base er i et nyoppusset bygg i Bergen. Her har vi høyhastighets ADSL, bra IT-verktøy, prosjektor, bra lydustyr og det vi ellers måtte trenge.

 

Tilbake til hovedsiden.

 

 

 

 

 

 

 

Liker du biler så kan du i hvert fall få se bilde av mine to sommerbiler.